П`ятниця, 24.05.2019, 20:30
Вітаю Вас, Гість

Положення про порядок загальної електронної реєстрації дітей для поступлення у Козинський заклад дошкільної освіти ясла-садок «Колосочок»

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок загальної електронної реєстрації дітей для поступлення у Козинський ЗДО (ясла-садок) «Колосочок» (далі Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про доступ до публічної інформації», «Положення про дошкільний навчальний заклад» та визначає порядок електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільний навчальний заклад села Козин.

1.2. Загальна електронна реєстрація дітей для поступлення у Козинський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) (далі -ЗДО), що є у комунальній власності територіальної громади села Козин здійснюється з метою:

 • забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у ЗДО;
 • забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
 • забезпечення публічного доступу до інформації про ЗДО, що є в комунальній власності територіальної громади села;
 • запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ЗДО;
 • здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ЗДО.

1.3 Дане Положення поширюється на дітей, які зареєстровані та проживають у селі Козин.

1.4. Загальна електронна реєстрація дітей для поступлення у ЗДО - єдина комп'ютерна база даних, яка містить інформацію про Козинський ЗДО (ясла-садок) та дітей, які мають відвідувати цей заклад, забезпечує її зберігання і захист від несанкціонованого доступу. Держатель єдиної комп'ютерної бази даних - адміністрація ЗДО.

Адміністрація ЗДО відповідає за технічне та програмне забезпечення, надання реєстраторам доступу до комп'ютерної бази даних, забезпечує збереження та захист інформації. Реєстратор - особа у повноважена держателем єдиної комп'ютерної бази даних, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до нього, надання інформації.

1.5. Прохідний бар'єр - перелік дітей, кількість яких визначається фактичною наповненістю групи, що відповідає п. 8 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305 (зі змінами).

2. Порядок внесення відомостей про ЗДО

2.1. Внесення до єдиної комп'ютерної бази даних інформації про ЗДО є обов'язковим.

2.2. Внесенню до єдиної комп'ютерної бази даних підлягає наступна інформація про ЗДО:

 • повна назва закладу, тип, адреса, місце знаходження, контактні дані, прізвище, ім'я, по-батькові керівника, кількість груп за віком (гранична наповнюваність груп), режим роботи закладу, основні напрямки освітнього процесу, створені умови, педагогічний склад, проектна потужність закладу;
 • кількість та перелік поданих заяв для зарахування до групи;
 • кількість вільних місць (щомісячно при наявності, травень на наступний навчальний рік).

2.3. Внесення (зміни, виключення) відомостей про ЗДО здійснюється реєстратором на підставі інформації керівника ЗДО.

2.4. Заява про зміну (виключення) відомостей в єдиній комп'ютерній базі даних подається реєстратору не пізніше 5-ти днів з моменту виникнення обставин, які привели до необхідності зміни (виключення) відомостей.

2.5. Внесення зміни (виключення) відомостей про ЗДО здійснюється реєстратором не пізніше наступного робочого дня після подання заяви керівником ЗДО про внесення зміни (виключення) відомостей.

3. Порядок внесення (зміни) відомостей про дітей, які мають відвідувати ЗДО

3.1. Наявність в єдиній комп'ютерній базі даних інформації про дітей, які мають відвідувати ЗДО є обов'язковою умовою зарахування дитини до навчального закладу.

3.2. Внесенню до єдиної комп'ютерної бази даних підлягає наступна інформація:

а) про дітей: - прізвище, ім'я, по-батькові;

- дата народження;

- адреса реєстрації місця проживання;

- серія та номер свідоцтва про народження;

- інформація про пільгову категорію (за наявності);

- вікова група, яку хочуть, щоб відвідувала дитина;

б) про батьків:

- прізвище, ім'я, по-батькові одного з батьків або осіб, що їх замінюють;

- контактні дані (телефон, електронна пошта)

3.3. Внесення до єдиної комп'ютерної бази даних інформації про дітей здійснюється реєстратором на підставі письмової заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також самостійно батьками через сайт Козинського ЗДО (ясла-садок «Колосочок») Реєстратор зобов'язаний надати доступ до інформації, яка міститься на офіційному сайті закладу.

3.4. Реєстратор відмовляє заявнику у реєстрації відомостей, якщо:

 • заявлена особа вже зареєстрована;
 • порушено порядок внесення (зміни) відомостей, визначений пп. 3.2., 3.3.

3.5. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:

 • на підставі заяви батьків або осіб, які їх заміняють;
 • на підставі інформації керівника ЗДО, в якій вказується перелік дітей, зарахованих до ЗДОта перелік дітей, батьки або особи, які їх замінюють, не подали заяви та інші документи для зарахування до ЗДО у визначений цим Положенням термін (п. 4.1.).

3.6. Присвоєння порядкових номерів здійснюється в порядку черговості за віковою групою при внесенні (зміні) відомостей про дитину в загальному порядку. Дата реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.

4. Порядок прийому дітей до дошкільного навчального закладу

4.1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу, як правило, здійснюється керівником (відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих реєстратором) упродовж періоду комплектації груп (червня - серпня) поточного року. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад (зі змінами) на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

4.2. У випадку недоукомплектування груп керівник ЗДО здійснює прийом дітей упродовж календарного року (відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих реєстратором).

4.3. Заявник постійно стежить за наявністю вільних місць у відповідному ДНЗ та прохідним бар'єром на офіційному веб-сайті або безпосередньо у реєстратора.

4.4. Заявник зобов'язаний подати усі необхідні документи, передбачені п.6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305 (зі змінами від 16 листопада 2011 р. N 1204).

4.5. Директор закладу дошкільної освіти проводить прийом документів для зарахування дитини у дошкільний навчальний заклад лише відповідно до списків, поданих реєстратором.

4.6. Прийом заявників пільгових категорій відбувається відповідно до реєстру заявників пільгових категорій.

4.6.1. Прийом дітей здійснюється відповідно до черговості заявника у реєстрі та відповідно до квоти вільних пільгових місць у дошкільному навчальному закладі (25 % на кожну вікову групу).

4.6.2. Прийом документів заявників пільгових категорій здійснюється відповідно до Положення та поданих документів, що свідчать про наявність пільг.

4.6.3. До пільгових категорій належать:

· діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і вихованням в сім’ях;

· діти-інваліди, які не мають протипоказань щодо відвідування дошкільних навчальних закладів;

· діти батьків-інвалідів І або ІІ групи, або один з батьків інвалід І чи ІІ групи (неповна сім’я);

· діти батьків, віднесених до першої категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

· діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;

· діти багатодітних сімей (троє і більше дітей), де є двоє і більше дітей дошкільного віку на момент поступлення у заклад;

· діти військовослужбовців, працівників прокуратури, судів та правоохоронних органів, що призначені для проходження служби з іншої місцевості;

· діти учасників АТО та члени сімей загиблих (померлих) , які брали участь в проведені антитерористичної операції;

· діти одиноких батьків (вдів і вдівців);

· діти працівників дошкільного навчального закладу у разі виходу на роботу.

4.7. Всі групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм, правил утримання дітей у ЗДО.

4.8. Питання ротації дітей в кожному окремому дошкільному закладі здійснює директор.

5. Забезпечення доступу до єдиної комп'ютерної бази даних

5.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно Закону України «Про захист персональних даних» має лише держатель єдиної комп'ютерної бази даних та реєстратор, який використовує персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень. Реєстратор несе відповідальність за внесення (зміни), збереження та захист персональних даних заявника.

5.2. Публічний доступ до єдиної комп'ютерної бази даних розміщений на офіційному веб-сайті та містить виключно наступну інформацію: реєстраційний номер, дату реєстрації; прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження дитини, а також приналежність до пільгової категорії, вікову групу та рік вступу.

6. Контроль за дотриманням Положення про порядок загальної електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільний навчальний заклад

6.1. Контроль за здійсненням комплектації груп покладається на керівника дошкільного навчального закладу.

 

7. Прикінцеві положення

7.1. Внесення (зміни, виключення) відомостей та доступ до єдиної комп'ютерної бази даних здійснюється на безоплатній основі.

7.2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до єдиної комп'ютерної бази даних та порядку прийому дітей до ЗДО, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.